Alex Venezia. Oil on canvas. 2020. 30 x 45 cm. For sale 150€. – ANASTASIA RINAS